Transparenţa decizională

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila

Nume / prenume: LUPU  MARIA

Functia: SECRETAR

Telefon: 0269 514544

Audiente / Program cu publicul:  zilnic  ora 12:00 – 13:00