Economie

Localităţile Şeica Mică şi Soroştin au activităţi predominant agricole.

În ultimii ani a început să se dezvolte industria mică, aceasta în special în fostele construcţii ale CAP, IAS şi SMA.

La Şeica Mică, în partea de nord, pe strada Principală este amplasată o fabrică de mochete NUGAT SIEBENBURGEN. La fostele grajduri, în partea de est a localităţii s-a dezvoltat microferma BLESCH.

Activitatea agricolă, zootehnică şi pomicolă se desfăşoară necentralizat, de către persoane.

Economia a înregistrat pe teritoriul comunei o dezvoltare firească, influenţată de condiţiile geografice specifice; ea a avut un profil mixt, agricultura intensă fiind dublată de o creştere sistematică de animale si pomicultura. Din păcate agricultura şi creşterea animalelor a înregistrat un regres în ultimii ani, compensat însa de activităţile prelucrătoare.

Terenul agricol ocupă 90,5% din teritoriul administrativ al comunei Şeica Mică; terenurile arabile făcând o pondere de 41,87%, restul fiind ocupate de 25,08% păşune, 32,36% fâneţe şi 0,69% vii.

Principalii agenţi economici de pe raza comunei:

Unităţi cu caracter industrial
S.C. OANA ŞI PAUL S.R.L. – brutărie – panificaţie – Şeica Mică, nr.267;
P.F. BUGNER MIHAI – brutărie – panificaţie şi magazin mixt – Soroştin, nr.29.

Comerţ şi servicii
S.C. COSMIR S.R.L. – magazin alimentar, Şeica Mică;
S.C. SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L. – depozit, Şeica Mică f.n.;
S.C. POPAS VEST S.R.L. – magazin alimentar, Şeica Mică;
S.C. Kluwe S.R.L. – activitate mobilier, Şeica Mică f.n.;
S.C. MACO S.R.L. – distribuire vopsele, Şeica Mică f.n.;
S.C. VINALCO S.R.L. – comerţ mixt, Şeica Mică, nr.424;
S.C. ELK-RO S.R.L. – servicii instalaţii electrice, Şeica Mică, nr. 216;
S.C. ISOTECH S.R.L. – depozit materiale şi furnizare echipamente ptr. platforme petroliere, Şeica Mică nr.59;
S.C. DANANDRE S.R.L. – depozit materiale de construcţii şi magazin mixt, Şeica Mică nr. 43 şi nr.344;
P.F. MIMI – magazin mixt, Şeica Mică nr.224;
S.C. IMPORT-EXPORT S.R.L. – magazin mixt, Şeica Mică nr. 434;
S.C. POPASUL VESELIEI S.R.L. – magazin mixt, Şoroştin nr.111;
A.F. PĂDUREAN – magazin mixt, Soroştin nr.25.

  Agenți economici din Șeica Mică - octombrie 2010 (51,4 KiB, 968 hits)