Comisii

 

„Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină şi validare”
1. Ivan Chirion-Irinel – presedinte;
2. Nemes Dorel-Vasile – secretar;
3. Grecu Ioan – membru;
4. Lup Teodor – membru;
5. Tomuta Gheorghe – membru;
„Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism”

1. Micu Ion – presedinte;

2. Cindrea Nicolae Cosmin – secretar;

3. Alamorean Ioan – membru;

 

„Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport”

1. Cindrea Traian – presedinte;

2. Moldovan Eugen – secretar;

3. Iancu Emil – membru;