Comisii

Comisiile de specialitate – Consiliul Local Șeica Mică

  descarcă Hotărârea nr.26/6 din 20 iunie 2008, privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (416,6 KiB, 456 hits)

 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină şi validare
Bacea Dan
Buia Nicolae
Cosma Gheorghe
Spopa Ioan-Danut
Grecu Nicolae
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism
Grecu Nicolae
Tomuta Gheorghe
Micu Ion
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
Lup Teodor
Cindrea Nicolae
Alamorean Ioan